Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Iens Galerie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (voor het maken van facturen)
  • E-mailadres (voor het versturen van facturen en antwoorden op vragen via de email)
  • Telefoonnummer (Om ouders te kunnen bellen bij evt. spoedgevallen tijdens schilder-
 lessen en het maken of annuleren van afspraken.)
  • Adres (voor het verzenden van gemaakte schilderijen.)


  • Foto’s van gemaakte schilderijen tijdens de les, met of zonder afbeelding van de maker ervan. Deze foto’s worden alleen geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op mijn website www.iensgalerie.nl en/of worden geplaatst op Facebook: Iens Galerie.
 

    * Bij gegevens van een minderjarige vragen we eerst toestemming van ouders of voogd.

Ik deel persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals voor de belastingdienst. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Plaatsing van foto’s op Facebook gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon. Verder wordt er geen informatie verstrekt aan derden.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@iensgalerie.nl

Contact gegevens: www.iensgalerie.nl of info@iensgalerie.nl